Carbon Footprint Summit

W minioną sobotę w Krakowie miało miejsce największe międzynarodowe wydarzenie ekologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej – konferencja Carbon Footprint Summit 2020. Przestrzeń wypełniły spotkania wynalazców i aktywistów, a także stoiska z ekologicznym biznesem. Wydarzenie odbyło się pod hasłem: “Saving The Earth Together”, gdyż, jak podkreślali Organizatorzy, znajdujemy się na krawędzi katastrofy klimatycznej, a przyszłość Ziemi leży tylko i wyłącznie w naszych rękach.

Specjaliści z różnych dziedzin nauki, technologii i aktywizmu społecznego omawiali sprawy związane z klimatem i skutkach globalnego ocieplenia. Poruszane tematy dotyczyły wpływu zmian klimatycznych na postawy społeczne i strategie biznesowe, nieszablonowych działań wspierających zrównoważony rozwój społeczny i biznesowy w kryzysie klimatycznym, a także efektywnych i zmniejszających ślad węglowy technologii wprowadzanych w nowoczesnych społeczeństwach.

Mieliśmy przyjemność być jednym z wystawców. Przez cały dzień rozmawialiśmy z Wami na temat drzew tlenowych Oxytree i ich dobroczynnym wpływie na klimat. Wydarzenie po brzegi wypełnione było merytorycznymi dyskusjami! Mamy nadzieję, że wnioski, jakie zostały z nich wyciągnięte, będą wiążące i faktycznie staną się motorem napędowym do pozytywnych zmian, które przysłużą się Ziemi i jej mieszkańcom.

Fundacja organizująca wydarzenie zapowiedziała, że obliczy ślad węglowy Konferencji, a następnie zminimalizuje go poprzez zorganizowanie akcji sadzenia drzew.

Więcej informacji na temat jej proekologicznych działań, można znaleźć na stronie Fundacji Carbon Footprint.

W niedalekiej przyszłości mamy nadzieję wziąć udział w kolejnych projektach, czy też inicjatywach mających na celu zmniejszenie emisji CO₂ do atmosfery.

Zapraszamy do współpracy firmy, które chcą zmniejszyć swój ślad węglowy. Razem posadźmy więcej drzew! Dowiedz się więcej o projekcie Eko-Firma: