Oxytree a ślad węglowy

Ślad węglowy to koszt naszego pobytu na Ziemi. Zmiany klimatyczne spowodowane czynnikami antropogenicznymi, czyli takimi, które wynikają z działalności człowieka, stanowią jeden z najważniejszych problemów naszej planety. Obecnie przedstawiciele przemysłu i biznesu podejmują inicjatywy zmierzające do redukcji emisji CO₂. Idea śladu węglowego (ang. carbon footprint) narodziła się po to, aby dokładnie obliczyć całkowitą emisję gazów cieplarnianych podczas pełnego cyklu życia produktu lub przedsiębiorstwa. Firmy, w dążeniu do zmniejszenia własnego śladu węglowego, intensyfikują działania wspierające środowisko naturalne, za sprawą takich inicjatyw jak: sadzenie drzew, zakładanie łąk kwietnych, czy rzadsze koszenie trawników. Zarówno wielkie światowe marki, jak i mniejsi przedsiębiorcy, sadzą drzewa tlenowe Oxytree przy swoich fabrykach i zakładach pracy, tworząc przy okazji zielone enklawy odpoczynku i rekreacji dla swoich pracowników.

Ślad węglowy stanowi element śladu środowiskowego, nazywanego też ekologicznym. To analiza zapotrzebowania człowieka na zasoby naturalne – inaczej: ludzka konsumpcja zasobów naturalnych. Porównujemy ją ze zdolnością naszej planety do samoregeneracji. Ślad środowiskowy to szacowana liczba hektarów powierzchni lądu i morza, która jest potrzebna do rekompensacji zasobów zużytych na konsumpcję człowieka, a także na odpady, jakie po tej konsupcji pozostaną. Mierzymy go w globalnych hektarach (gha) na osobę. Policzenie śladu węglowego własnej firmy to pierwszy krok w rozwoju odpowiedzialnego biznesu. Mogą z niego korzystać przedstawiciele wszystkich sektorów, dlatego narzędzie to może być stosowane w każdej branży. Pierwszym krajem, w którym zaczęto liczyć ślad węglowy była Wielka Brytania. Twórca tego pojęcia to prof. Mathis Wackernagel. W jednym z wywiadów stwierdził, że “analizowanie światowej gospodarki w kryteriach śladu ekologicznego jest jak księgowanie domowych dochodów”. A to dlatego, że ludziom potrzebna jest wiedza na temat zarobków i tego, ile wydają – inaczej nie będą mogli przewidzieć bankructwa. Ta reguła znajduje swoje odzwierciedlenie także w ekologii. Ziemskie zasoby szacowane są na 1,06 mld globalnych hektarów, przy czym na jednego mieszkańca przypada 2,2 gha. W Unii Europejskiej ślad ekologiczny wynosi 4,7 gha na osobę. Wszystkie państwa wspólnoty wytwarzają w sumie 9% zasobów Ziemi, a zużywają 16% (Polska znajduje się na 20 miejscu z wynikiem – 3,3 gha). Różnica pomiędzy śladem ekologicznym i zdolnością produkcyjną kraju pokazuje wyraźnie, czy jest on wierzycielem, czy ekologicznym dłużnikiem naszej planety.

Powodem konieczności obliczania śladu węglowego są raporty CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Zgodnie z ich założeniami, bycie odpowiedzialnym oznacza nie tylko spełnianie wymogów formalnych i prawnych, ale również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, ochronę środowiska i relacje z inwestorami, mającymi wpływ na efektywność działalności gospodarczej oraz jej innowacyjność. Przedsiębiorcy, którzy raportują swoje strategie zrównoważonego rozwoju, kładą coraz większy nacisk na aspekty środowiskowe. Nawet małe i średnie firmy próbują działać tak, by zminimalizować swój negatywny wpływ na środowisko oraz na emisję gazów cieplarnianych. Wszystkie te starania mają na celu poprawę klimatu, jak również wpłynąć na obniżenie kosztów działalności. Przedsiębiorstwa dziś zobowiązywane są do pozafinansowego raportowania, a element obliczania śladu węglowego stał się najistotniejszym i najbardziej policzalnym aspektem działań proekologicznych. Z tego powodu coraz więcej przedsiębiorców zwraca szczególną uwagę na działania prośrodowiskowe swoich kontrahentów, jak i sami są inicjatorami eko-akcji, gdyż znają ich wartość i wiedzą, iż odbywa się to z korzyścią dla wszystkich mieszkańców Ziemi.

Według raportu Zespołu Badaczy „Środowisko i Zasoby Leśne” Instytutu Energii Odnawialnych Uniwersytetu Castylla-La Mancha pod kierunkiem dr. Francisco Ramóna Lópeza Serrano, ilość pochłanianego dwutlenku węgla przez drzewa tlenowe Oxytree oscyluje w granicach od 106 do 140 ton z 1 hektara w ciągu 1 roku, zakładając obsadę gruntu w ilości 570 sztuk na hektar.

ZDOLNOŚĆ POCHŁANIANIA CO₂ PRZEZ DRZEWA LIŚCIASTE

  • Dąb burgundzki - 7,8 ton/hektar/rok

  • Dąb szypułkowy - 9,1 ton/hektar/rok

  • Robinia akacjowa - 10,7 ton/hektar/rok

  • Buk zwyczajny - 11,6 ton/hektar/rok

  • OXYTREE - od 106 do 140 ton/hektar/rok

W najbliższą sobotę weźmiemy udział w wyjątkowym wydarzeniu. Konferencja Carbon Fooprint Summit 2020, organizowana przez fundację Carbon Footprint, to odpowiedź na wyzwania ekologiczne i klimatyczne, przed którymi obecnie stoi świat. Kluczem do pozytywnych zmian są działania na rzecz budowania świadomości społecznej i liczne projekty edukacyjne. My sadzimy drzewa tlenowe – wy możecie to zrobić razem z nami. Oxytree to rozwiązanie dla firm chcących zredukować swój ślad węglowy i wspomóc planetę w walce ze szkodliwymi zmianami klimatu. Bądźmy takimi mieszkańcami Ziemi, którzy zostawią po sobie dobry ślad.