Satelity w uprawie Oxytree

Krążące wokół Ziemi satelity zrewolucjonizowały wiele segmentów polskiej gospodarki – teraz nadszedł czas na rolnictwo! Jak to się stało, że zainteresowano się obserwacją pól uprawnych z kosmosu? Rolnicze agencje rządowe skierowały swoją uwagę na możliwość monitorowania zmian pokrycia obszarów rolniczych w danych przedziałach czasowych za pomocą niezależnego i obiektywnego źródła, jakim jest satelita krążący po orbicie. Na podstawie danych dostarczonych przez satelitę możliwa jest identyfikacja upraw oraz ocena prac rolnych, jakie są wykonywane na poszczególnych gruntach. Obserwacje satelitarne dostarczają też odpowiedzi na pytania, czy dany obszar to odkryta gleba, czy jest on pokryty roślinnością (a jeśli tak to jakiego typu i w jakim stanie). Można także monitorować, czy zabiegi agrotechniczne są wykonywane przez rolnika w dobrym terminie i w odpowiedni sposób. A w jaki sposób zdjęcia z kosmosu mogą pomóc w zakładaniu nowych plantacji Oxytree?

Dane prosto z kosmosu – zastosowanie teledetekcji satelitarnej w branży rolniczej

Krążące wokół Ziemi satelity  to urządzenia, które zrewolucjonizowały wiele sektorów gospodarki. Z początku w rolnictwie stosowano nawigację satelitarną, która dała początek nowej koncepcji produkcji o nazwie Precision Farming (Rolnictwo Precyzyjne). Precyzyjne, czyli takie, które korzysta z najnowszych osiągnięć technologicznych i generuje duży potencjał w optymalizacji produkcji roślinnej.

Dane, jakie w tym momencie dostarczane są nam przez satelity, mają o wiele większy potencjał niż tylko wykorzystanie w systemach monitoringu upraw. Analiza stanu istniejącej plantacji Oxytree wsparta dodatkowo danymi ze stacji meteorologicznej, pozwala na optymalne zaplanowanie nawadniania i nawożenia drzew. Z powodzeniem możemy także kontrolować uprawę pod kątem chorób roślin i działalności szkodników.

Dane satelitarne – lepsze od innych metod obserwacji gruntów?

Wykorzystanie monitoringu satelitarnego danego obszaru przeznaczonego pod uprawę roślin nie wyklucza innych metod pomiarów. Ale to właśnie satelity mają przewagę w postaci zbierania i dostarczania wysokiej jakości precyzyjnych danych, które wynikają z zaawansowanej technologii stosowanej w kosmosie. Pojedynczy obraz satelitarny obejmuje całe gospodarstwo lub uprawę, nawet jeśli znajduje się ona na kilku osobnych polach położonych w różnej odległości od siebie. Pomiar satelitarny bada całą powierzchnię uprawy, a nie jej fragmenty – niemniej w obserwacjach należy uwzględnić rozdzielczość zdjęć oraz pogodę. Czasami może się zdarzyć, że przy dużym zachmurzeniu pomiary będą niemożliwe do odczytania, a czasem trzeba je będzie przełożyć na kolejny termin przelotu satelity nad danym obszarem. Bywa, że zobrazowanie całego pola jest możliwe jeden raz w tygodniu i wymaga bezchmurnego nieba.

Ocena stanu drzew na plantacji Oxytree

Na podstawie analiz wskaźników, jakich dostarczają nam satelity, możemy dokładnie ocenić warunki pod przyszłe uprawy lub zanalizować te, które już istnieją. Taka analiza pozwala na zaplanowanie optymalnego dawkowania nawozów pod każde drzewo Oxytree, środków ochrony roślin, a także na właściwą gospodarkę wodną (podlewanie).

Informacje, jakie odczytujemy ze zdjęć satelitarnych to także długość okresu wegetacji (możemy więc przewidzieć wzrost drzew w danym roku na plantacji), aktywność fotosyntetyczna roślin, zawartość chlorofilu i innych pigmentów obecnych w liściach, turgor i temperatura powierzchni liści oraz struktura przestrzenna roślin. Zbierając, a następnie analizując dane, z łatwością określimy kondycję plantacji, etap jej rozwoju, przewidywane plonowanie i ilość biomasy.

Jakie parametry jesteśmy w stanie sprawdzić przed założeniem plantacji Oxytree na danym gruncie?

  • Intensywność opadów, a także ich rozkład w skali sezonu wegetacyjnego, na podstawie analiz zdjęć satelitarnych z minionych lat;

  • Temperaturę powietrza, okresowe przymrozki, długość okresu wegetacynego;

  • Wędrówki dzikich zwierząt (dotyczy obszarów zlokalizowanych w pobliżu lasów lub zagajników śródpolnych);

  • Okresowe susze lub podtopienia, na podstawie analizy temperatury powietrza i ukształtowania terenu.

Jakie korzyści wynikają z interpretacji zdjęć satelitarnych połączonych z analizą gleby?

  • Precyzyjne oszacowanie zapotrzebowania roślin na wodę, plan podlewania w sezonie wegetacyjnym, rekomendacja w kierunku wykopania studni głębinowej, czy też innego sposobu nawadniania;

  • Plan nawożenia drzew tlenowych - od wczesnej wiosny aż po nawożenie jesienne, precyzyjne dawki określone na jedno drzewo;

  • Określenie zapotrzebowania na użycie środków ochrony roślin oraz terminy wykonywania danych zabiegów agrotechnicznych.

Brzmi jak futurystyczna wizja rolnictwa? A to się już dzieje! Co więcej – my już potrafimy to robić. Na podstawie analizy dostępnych danych możemy ocenić przydatność terenu pod założenie nowej plantacji Oxytree lub ocenić zmiany kondycji roślin na plantacjach już istniejących. Chętnie podzielimy się z Tobą naszą wiedzą – załóż plantację Oxytree, skorzystaj z naszego doświadczenia i pomocy.

Teraz jest najlepszy czas na zaplanowanie upraw w 2021 roku!