Jak przygotować grunt?

Jak prawidłowo przygotować grunt pod uprawę Oxytree? Zabiegi agrotechniczne, jakie trzeba wykonać przed założeniem plantacji drzew tlenowych nie różnią się szczególnie od tych, jakie wykonuje się przy klasycznych uprawach, typu pszenica czy rzepak. Będziemy wykonywać orkę, a także skupimy się na nadaniu glebie optymalnego dla danej uprawy pH. Jednak przymierzając się do założenia plantacji Oxytree, warto przygotowanie terenu rozpocząć jesienią roku poprzedzającego sadzenie. Dlaczego robimy to tak wcześnie? Im wybrany teren bardziej odbiega od optymalnych warunków dla drzew Oxytree, tym więcej czasu potrzebujemy, aby przygotować go pod uprawę tych roślin.

Analiza podłoża

Bardzo ważne jest przeprowadzenie analizy glebowej w celu określenia pH i zawartości składników pokarmowych – czyli ile jest fosforu (P), potasu (K), siarki (S) i magnezu (Mg), by następnie precyzyjnie dopasować technologię uprawy, w tym rozpisać nawożenie – jaka ilość preparatu w którym miesiącu. Więcej na temat samej analizy gleby, o tym w jaki sposób i kiedy najlepiej ją wykonać, pisaliśmy w tym artykule. W firmie Oxytree jesteśmy zgodni, że nie można nastawiać się na profesjonalną plantację bez poznania gleby, na jakiej będzie się pracowało przez cały okres uprawy. Próbki do analizy pobieramy jesienią (po wszystkich zabiegach agrotechnicznych jakie wykonujemy na polu) lub wczesną wiosną (analogicznie – przed zabiegami), po to, aby mieć możliwość późniejszego skorzystania z wiedzy jaką taka analiza nam da. W przypadku gleb kwaśnych o odczynie pH poniżej 5, pierwszym zabiegiem jaki należy wykonać jest zwapnowanie całego terenu (aby podnieść odczyn do optymalnego dla danej kategorii glebowej). W przypadku gleb lekkich i bardzo lekkich najlepszym wyjściem jest zastosowanie wolno działającego wapna węglanowego, natomiast przy glebach ciężkich można postawić na wapno tlenkowe, które zadziała znacznie szybciej.

Obornik po wapnowaniu

Kolejnym zabiegiem, jaki wykonujemy po wapnowaniu, jest rozrzucenie obornika. Tych dwóch czynności nie można wykonać jednocześnie, ponieważ spowoduje to wydzielanie się amoniaku. Jeśli zamierzamy sadzić rośliny na ziemi, która wcześniej była użytkowana rolniczo i ma ustabilizowane pH, to pierwszym zabiegiem, zamiast wapnowania, powinno być właśnie rozrzucenie obornika na całej powierzchni, a następnie wymieszanie go z warstwą orną. Na glebach lekkich można dodatkowo zastosować nawozy fosforowo-potasowe (ale nie jesienią, gdyż potas jest wtedy łatwo wymywany do głębszych warstw, a więc rośliny wiosną z niego nie skorzystają).

W przypadku nieużytków stosujemy orkę z pogłębiaczem lub głęboszowanie w celu rozluźnienia głębszych warstw gleby, wydobyciu oraz użyźnieniu martwicy. Podczas tego zabiegu “przy okazji” wciąga się na wierzch larwy pędraków i drutowców, które mogą się na takim terenie znajdować, a które stanowią duże zagrożenie dla sadzonek Oxytree. W ten sposób jesteśmy w stanie pozbyć się nawet do 30% szkodników glebowych, ponieważ wyciągnięte na powierzchnię zostają po prostu zjedzone przez ptaki.

A więcej informacji na temat samej technologii uprawy dedykowanej drzewom tlenowym Oxytree pisaliśmy tutaj.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej: