Jak wykonać analizę gleby?

Gleba jest najważniejszym elementem ekosystemu. Jako podłoże dla roślin, magazyn wody, powietrza i składników pokarmowych, stanowi swoistą bazę dla upraw. Tylko zdrowa gleba, czyli taka, która ma odpowiednią strukturę oraz skład, może wydać zdrowe plony. Aby rzetelnie ocenić zasobność podłoża i ustalić plan nawożenia roślin, należy wykonać jej analizę.

Analiza chemiczna a skład fizyczny

Aby sprawdzić skład fizyczny gleby wystarczy wziąć ją w dłoń i ścisnąć. W zależności od rodzaju może się ona różnie zachować – gliniasta stworzy zwartą kulę i pobrudzi rękę, piaszczysta natomiast się w niej rozsypie. Ziemia idealna będzie składała się z różnych frakcji, czyli zarówno gliniastej jak i piaszczystej oraz ze sporej dawki materii organicznej. To taka gleba, która lekko pobrudzi nasze palce, jednocześnie rozpadając się na duże grudki. Jeśli jednak chcemy poznać skład chemiczny naszego podłoża – musimy zaufać technikom laboratoryjnym. Dzięki ich analizie dowiemy się ile w glebie jest azotu, fosforu czy siarki, a także czy pH odpowiada uprawie, jaką zaplanowaliśmy. Dostaniemy wynik w postaci spisu i zawartości składu chemicznego gleby oraz szereg innych informacji, które pomogą w zaplanowaniu zabiegów rolniczych na najbliższe lata.

Pobranie próby

Próbki pobiera się z różnych miejsc na polu, z pominięciem części granicznych, czyli takich miejsc, w których wcześniej były kopce, stogi czy pryzmy obornika. Unikamy także bruzd, dróg, dołów i kretowisk. Pobieranie próbek odbywa się raz na 4 lata i zwykle wykonuje się je jesienią po zbiorze rośliny głównej lub wiosną. Ważne, by zrobić to przed lub po zakończonym sezonie wegetacyjnym, a także przed rozpoczęciem jakichkolwiek zabiegów na polu. Analizy nie wykonujemy w czasie trwania suszy i w okresie nadmiernej wilgotności gleby. Taka analiza próbek glebowych da wyniki, dzięki którym będzie można racjonalnie zaplanować nawożenie i inne czynności agrotechniczne. Wyniki dadzą odpowiedzi na pytania jaka jest żyzność gleby, jakie dawki nawozów zastosować, jaki jest odczyn gleby i jak dobrać gatunki roślin.

Jak prawidłowo pobrać próbkę?

Istnieje kilka metod zbierania próbek do analizy, jednak my rekomendujemy próbki średnie mieszane. Przed przystąpieniem do ich pobrania należy sporządzić odręczną mapę terenu, z którego będziemy analizować podłoże i zaznaczyć miejsca, z jakich bierzemy materiał. Z jednego pola o powierzchni 1-4 ha pobieramy około 15-20 prób. Zbieramy je z głębokości do 20 cm za pomocą laski Egnera, szpadla lub zwykłą łopatką ogrodniczą. Następnie wszystkie próbki mieszamy ze sobą tworząc tzw. “próbę średnią mieszaną” i odsypujemy z niej 0,5 do 1 kg gleby, którą następnie zamykamy w pudełku i dokładnie opisujemy. Opisaną próbę wysyłamy do OSCHR (Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza), gdzie zostaną wykonane badania. Podstawowe obejmują określenie odczynu gleby, wskazują potrzeby wapnowania, oznaczają zawartość przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu. Koszt jednej próbki wynosi ok. 15 zł. Jeśli dodatkowo zechcemy określić jeszcze zawartość siarki to cena za badanie wzrośnie o ok. 50 zł. A gdy podejrzewamy, że nasze podłoże ma za mało mikroelementów, warto przebadać je także pod tym kątem, sprawdzając zawartość boru (B), miedzi (Cu), cynku (Zn), żelaza (Fe), oraz manganu (Mn), by zawczasu zastosować odpowiednią profilaktykę.

Gleba dla Oxytree

Oxytree wykazuje niewielkie wymagania glebowe. Dobrze rośnie na IV i V klasie glebowej, która jest piaszczysta i przepuszczalna. Lubi podlewanie, ale stojącej wody już nie, tak samo terenów okresowo zalewanych i wód gruntowych powyżej 2 m. Dzięki temu, że system korzeniowy drzewa jest palowy, ma możliwość pobierania wody i składników pokarmowych z głębszych warstw ziemi. Oxytree toleruje glebę o pH 5,5-8,9, a najlepiej rośnie prz pH 6-6,5. Roślina potrzebuje nawozu wieloskładnikowego, którego dawkowanie zależy od rodzaju gleby. Warto przed posadzeniem drzew tlenowych wykonać analizę podłoża – dzięki temu unikniemy przenawożenia.

Więcej na ten temat pod linkiem: