ZAINWESTUJ W LASY TLENOWE

Chcemy posadzić jak najwięcej drzew tlenowych. Jak to osiągnąć? Poprzez tokenizację!

Brakuje drewna, emisja dwutlenku węgla zabija planetę, a lasy są masowo wycinane. Nie ulega wątpliwości, że potrzebujemy więcej drzew. Najlepiej drzew tlenowych, ze względu na ich niezwykłe właściwości. Chcemy posadzić ich jak najwięcej! Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na tokenizację.

Do czego służy tokenizacja?

Kiedy firma chce pozyskać środki na dalsze inwestycje, może to zrobić na kilka sposobów. Najczęściej praktykowanymi jest wejście na giełde lub zaciągnięcie kredytów. My jednak wybraliśmy inną, bardziej nowoczesną drogą – tokenizację.

Dzięki niej zbierzemy środki na kolejne hektary plantacji i posadzimy kolejne tysiące drzew tlenowych! A wszystko po to, żeby pochłaniać CO2 i zaspokajać zapotrzebowanie na rynku drewna – żeby nie trzeba było wycinać naszych rodzimych lasów.

Jak to działa?

Forma tokenów ma dużo zalet nad innymi formami inwestycji. Tokeny przypisane są do twojego portfela kryptowalut, więc są bardzo bezpieczne. Dodatkowo, możesz łatwo je sprzedać i kupić, więc płynność inwestycji jest większa, niż w bardziej klasycznych sposobach.

Kupując token, kupujesz tak naprawdę jedną sadzonkę wraz z całymi kosztami utrzymania. My sadzimy twoje drzewko na jednej z naszych plantacji, zajmujemy się nim, a potem ścinamy, sprzedajemy drewno i, oczywiście, dzielimy się zyskami.

Co mogę na tym zyskać?

Drzewo tlenowe podczas swojego wzrostu produkuje dwie rzeczy: drewno i ogromne ilości tlenu. Te dwie cechy zostały odzwierciedlone w naszym tokenie.

Token LAS, czyli ten odpowiadający jednemu drzewu, przez cały czas będzie produkował dwa inne tokeny – token DREWNO oraz token TLEN. Pierwszy z nich odpowiada kubikowi drewna, a drugi tonie pochłoniętego CO2. Token DREWNO można sprzedać na giełdzie, albo odebrać odpowiadający mu surowiec. Token TLEN również można sprzeda na giełdzie lub wygenerować zielony certyfikat jako token NFT.

Najlepsze jest to, że nie musisz czekać aż wyrośnie drzewo, żeby zarabiać na drewnie. Token LAS codziennie będzie produkował małe części tokenów pochodnych za pomocą mechanizmu Proof-of-Stake. Co kwartał będziemy odkupywać od ciebie token DREWNO, więc inwestycja zacznie zarabiać już niedługo po zakupie.

Dołącz do nas, pomóż nam posadzić tysiące drzew i ratować naszą planetę!