• Showing the single result

54.99

UWAGA! Dostawę realizujemy w okresie nasadzeń – od połowy maja do końca lipca!

Jeśli jesteś zainteresowany założeniem plantacji drzew Oxytree, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym Doradcą.

Pozwoli to na szczegółowe zapoznanie się finansowymi i technicznymi aspektami prowadzenia plantacji, a także na optymalnie przygotowanie terenu pod uprawę.