Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla Oxytree!

Z prawdziwą dumą dzielimy się z Wami naszym kolejnym sukcesem – zostaliśmy laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii Innowacje w rolnictwie!

oxytree-nagroda-innowacje-w-rolnictwie

Wyróżnienie przyznawane jest organizacjom, które w swoich działaniach wykazują ukierunkowanie na przyszłość, a podejmowane przedsięwzięcia cechuje inteligentny i zrównoważony rozwój. Doceniono nas za projekty, których celem jest zbadanie drzew Oxytree pod kątem nasadzeń, jak również możliwości wprowadzenia ich do przestrzeni miejskiej:

  • Analizę wpływu warunków agrotechnicznych na plon biomasy drzew Oxytree
  • Badanie i kształtowanie środowiska miejskiego pod kątem możliwości wprowadzenia nasadzeń Oxytree

Inicjatorem nagrody jest Centrum Inteligentnego Rozwoju, partnerem merytorycznym Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy Politechnice Śląskiej, a patronem honorowym Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak.

1-oxytree-nagroda-innowacje-w-rolnictwie-uniejow-1
2-oxytree-nagroda-innowacje-w-rolnictwie
4-oxytree-nagroda-innowacje-w-rolnictwie-uznane-marki

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w ramach Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie. Wydarzeniu towarzyszyły targi Uznane Marki, w których również mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Szybko rosnącym drzewem Oxytree zainteresowali się sami prelegenci, m.in. pani Marzena Rogalska, z którą mieliśmy przyjemność rozmawiać.

Dziękujemy za wyróżnienie. Wierzymy, że dzięki naszym działaniom uda się zapobiec masowej wycince lasów, a w miastach poprawi się jakość powietrza, którym wspólnie oddychamy.