Oxytree w Pawłowicach – podsumowanie doświadczenia po 2 latach

Doświadczenie prowadzone na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu było jednym z pierwszych, jakie podjęto nad drzewami Oxytree w Polsce. Dziś, po 2 latach od założenia poletka w Pawłowicach pod Wrocławiem, wiemy więcej na temat rozwoju i plonu biomasy drzew w warunkach Niżu Śląskiego. Wynikami badań dzielą się z nami dr hab. inż. Marek Liszewski, prof. nadzw. oraz dr inż. Przemysław Bąbelewski.

Początek – nasadzenia w 2016 roku

Poletko doświadczalne założono w maju 2016 roku na glebie brunatnej, luźnej, V klasy. Jak przyznaje opiekun plantacji, dr hab. inż. Marek Liszewski, prof. nadzw., w pierwszej kolejności badano nawadnianie i wpływ agrotkaniny na wilgotność gleby, docelowo – ogólną kondycję Oxytree.

Prawidłowy rozwój Oxytree w warunkach polskich, tzn. duży przyrost, prawidłowe zimowanie, odporność na silne podmuchy wiatru i niewielkie wymagania pielęgnacyjne to najważniejsze spostrzeżenia naukowców po pierwszym roku prowadzenia doświadczenia. Co ciekawe, badacze potwierdzili dużą dynamikę wzrostu Oxytree niezależnie od typu gleby, na której rośnie drzewo, o czym przeczytamy w opublikowanej na naszej stronie ekspertyzie:

4 m w kilka miesięcy, czyli pierwsze efekty

W maju 2017 roku drzewa przycięto na wysokość 5 cm nad ziemią, co wzmocniło system korzeniowy oraz przyspieszyło wzrost roślin. Skutkiem był imponujący przyrost, który mogliśmy zaobserwować w relacji nagranej kilka miesięcy po przycięciu.

Jak wyglądają dziś?

W trakcie 2-letnich doświadczeń Oxytree prowadzono na dwa sposoby. Pierwszy z nich polegał na usuwaniu pędów bocznych tak, aby drzewo przyrastało na wysokość, drugi – na pozostawieniu pędów. Dzięki temu otrzymano drzewa z prostym pniem i koroną oraz krzewiącą się roślinę, przyrastającą na objętość.

oxytree-drzewo-tlenowe-bez-usuwania-pedow

Podsumowanie 2-letnich badań

Dziś, 2 lata po nasadzeniach, publikujemy podsumowanie, którego autorami są dr hab. inż. Marek Liszewski, prof. nadzw. oraz dr inż. Przemysław Bąbelewski. W oparciu o dotychczasowe badania i obserwacje stwierdzono, że:

(…) rośliny Oxytree charakteryzują się dużą dynamiką wzrostu, zarówno w pierwszym, jak i drugim roku wegetacji, niezależnie od wariantów uprawy. Potwierdzają się doniesienia o małych wymaganiach Oxytree w stosunku do jakości gleby. Nie stwierdzono szkodników i chorób, które stanowiłyby zagrożenie dla Oxytree. Rośliny są wytrzymale na silne podmuchy wiatru i stabilne (silnie ukorzenione i sztywne pędy, mocno osadzone liście na pędzie).

O założeniach metodycznych, warunkach, w których było przeprowadzane doświadczenie oraz szczegółowych wynikach dowiecie się z najnowszego podsumowania: