Gleba z plantacji Oxytree a inne rośliny – badanie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Chcielibyśmy podzielić się z Państwem najnowszymi badaniami Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG), których celem było ustalenie wpływu gleby po 1-rocznej i 2-letniej plantacji Oxytree, na kiełkowanie i początkowy wzrost pszenicy ozimej, rzepaku ozimego i kukurydzy.

Badanie przeprowadzone zostało w listopadzie i grudniu 2016 roku pod kierownictwem dra inż. Tomasza R. Sekutowskiego.

Pobrana do doświadczenia gleba pochodziła z 1-rocznej i 2-letniej plantacji Oxytree, zaś obiekt kontrolny stanowiła gleba z innego rodzaju upraw. Badanie przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych polegało na wypełnieniu płytek mikrobiotestu poszczególnymi próbkami w określonej ilości i nasączeniu ich wodą destylowaną. Na płytkach przykrytych papierowym filtrem wysiano nasiona pszenicy ozimej, rzepaku ozimego i kukurydzy – tak przygotowane testy inkubowano 96 godzin w pozycji pionowej i w temperaturze 25° C. Za pomocą aparatu cyfrowego dokonano rejestracji obrazu – oceniono zdolność kiełkowania nasion wymienionych wyżej roślin, jak również zmierzono długość ich korzeni i łodyg. Biotest obejmował 3 niezależne serie i 3 powtórzenia w serii.

Przeprowadzone doświadczenie dowiodło, że gleba z 1-rocznej i 2-letniej plantacji Oxytree nie wpływa na kiełkowanie nasion pszenicy ozimej, rzepaku ozimego i kukurydzy. Dotyczy to również istotnych różnic w początkowym wzroście roślin testowych, których rozwój przebiega bez problemu.

Więcej o metodzie i sposobie prowadzenia badania, obliczeniach statystycznych, schemacie doświadczenia i wynikach, jakie dzięki niemu otrzymano, przeczytacie Państwo w sprawozdaniu z badania: