CERTYFIKATY I BADANIA

Oxytree jest certyfikowaną odmianą dwóch gatunków – Paulownia elongata S. Y. Hu × Paulownia Fortunei (Seem.) Hemsl. dostępną na terenie naszego kraju. Wpisane do Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin, posiada pozwolenie na handel międzynarodowy.

Niezależne badania i projekty związane z szybko rosnącymi drzewami Oxytree prowadzone są także przez polskie jednostki naukowe m.in.: Uniwersytet Przyrodniczy  we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Raszynie. Certyfikaty oraz wyniki badań dotyczących drzew tlenowych Oxytree są na bieżąco udostępniane oraz uzupełniane na naszej stronie. Zachęcamy do zapoznania się z Oxytree od strony naukowej!

Właściwości płyt wiórowych z drewna drzew tlenowych

Badania właściwości i potencjału wykorzystania oxytree w przemyśle meblarskim przeprowadzone przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych.

oxytree-badania-podlad

Drugi rok badań nad Oxytree w Pawłowicach

Podsumowanie doświadczenia naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

oxytree-dynamika-wzrostu-drzew-tlenowych

Dynamika wzrostu Oxytree w pierwszym roku prowadzenia plantacji

Badanie przeprowadzone przez naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

oxytree-susz-lisci

Wyniki badań wpływu suszu z liści Oxytree na przykładowe rośliny

Badania przeprowadzone w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa dotyczące wpływu suszu z liści Oxytree na kiełkowanie i początkowy wzrost pszenicy ozimej i rzepaku ozimego.

oxytree-plantacja-gleba

Wyniki badań wpływu gleby z plantacji Oxytree na przykładowe rośliny

Badania wykonane w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa dotyczące wpływu gleby z plantacji Oxytree na kiełkowanie i początkowy wzrost przykładowych roślin.

oxytree-cpvo

Arkusz potwierdzający rejestrację Oxytree i zawierający wszystkie dane dotyczące odmiany Paulowni

Dokument CPVO, czyli Community Plant Variety Office, który rozpatruje wnioski o wspólnotowe prawa do ochrony odmian roślin na podstawie formalnych i technicznych badań zgłaszanej odmiany.

oxytree-OCO

Oświadczenie dotyczące zdolności pochłaniania CO₂ przez Oxytree

Raport z przeprowadzonych badań oraz czynniki, które przyczyniają się do lepszego pochłaniania dwutlenku węgla przez Paulownię Clon in vitro 112®.

Sprawozdanie techniczne z Badania Wartości Gospodarczej Odmian (VCU)

Główne cechy Oxytree, opis wskaźnika wzrostu drzewa, a także analiza drewna i wyrobu biomasy drzewnej. Dokumentacja fotograficzna oraz informacje o dalszych badaniach nad Oxytree.

oxytree-raport

Raport z testów pod względem odrębności, wyrównania i trwałości (DUS)

Charakterystyka właściwości Oxytree na podstawie 10-letnich obserwacji z zastosowaniem parametrów klasyfikacji UPOV.

oxytree-protokol

Protokół z analizy laboratoryjnej materiału drzewnego Oxytree wykonany przez Instytut Badań Energi Odnawialnych

Analiza właściwości drewna, takich jak wilgotność, gęstość nasypowa, bieżącą oraz elementarna zawartość, wartość opałową i temperatura topnienia popiołu, a także zawartość popiołu.

oxytree-certyfikat

Certyfikat OHIM (Office for Harmonization in the International Market)

Dokument potwierdza, że laboratorium, jak i sam proces rozmnażania Oxytree spełnia wszystkie wymagane kryteria.