II Konferencja Naukowa Oxytree – podsumowanie

Oxytree pozostaje pod stałym nadzorem największych jednostek badawczych w Polsce – badane jest pod względem przystosowania do zróżnicowanego klimatu Polski, zimowania, wpływu na jakość powietrza, jak również zastosowania w różnych gałęziach przemysłu. Wyniki i doświadczenia związane z 3-letnią już obecnością Oxytree w Polsce przedstawione zostały podczas II Konferencji Naukowej „Oxytree – jedno drzewo, wiele korzyści”.

Wydarzenie zorganizowane przez Wrocławski oddział Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa, wrocławski oddział Instytutu Uprawy Gleboznawstwa i Nawożenia, Wrocławską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Oxytree Solutions Poland Sp. z o.o. odbyło się 12 kwietnia 2018 roku w siedzibie Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT we Wrocławiu. Głównym celem spotkania było przedstawienie dotychczasowych wyników badań, ale i planów związanych z szybko rosnącymi drzewami.

iung
sitr
not
oxytree-prezes-lukasz-wilczewski-konferencja-wroclaw

Podczas konferencji jako pierwszy głos zabrał Prezes Zarządu Oxytree Solutions Poland Sp. z o.o. mgr Łukasz Wilczewski. Wystąpienie przedstawiciela firmy dotyczyło perspektyw rozwoju rynku drzew Oxytree na terenie Polski i Europy. Potencjał szybko rosnących drzew prezentuje się obiecująco – w Polsce posadzonych zostało ponad 300 000 drzew, a liczba plantacji przekroczyła 170. Co więcej, według założeń, co roku ma powstawać ok. 500 ha kolejnych upraw, mieszczących ok. 250 000 drzew.

W trakcie wystąpienia prezes Zarządu Łukasz Wilczewski przedstawił plany związane z odkupem i przetwarzaniem drewna Oxytree. Chociaż pierwsza w Polsce ścinka drewna ma nastąpić za 4 lata, już dziś podejmowana jest współpraca Oxytree Solutions Poland Sp. z o.o. z lokalnymi tartakami oraz przedsiębiorstwami, zajmującymi się przetwarzaniem drewna.

W trakcie wystąpienia prezes Zarządu Łukasz Wilczewski przedstawił plany związane z odkupem i przetwarzaniem drewna Oxytree. Chociaż pierwsza w Polsce ścinka drewna ma nastąpić za 4 lata, już dziś podejmowana jest współpraca Oxytree Solutions Poland Sp. z o.o. z lokalnymi tartakami oraz przedsiębiorstwami, zajmującymi się przetwarzaniem drewna.

oxytree-drewno-tartak-drzewo
oxytree-drewno-probki-drzewo
oxytree-drewno-wykorzystanie-meble

O doświadczeniach z uprawy drzew Oxytree po trzecim roku wegetacji opowiedział mgr inż. Kamil Jakubowski, Specjalista ds. Upraw w Oxytree Solutions Poland Sp. z o.o. Jako kierownik działu technicznego i opiekun pokazowej plantacji Oxytree wpiera uprawy w całej Polsce, pomaga w zakładaniu i prowadzeniu plantacji. Jego wystąpienie podczas konferencji było podsumowaniem uprawy Oxytree w Polsce po trzecim roku wegetacji.

Najważniejszym wnioskiem jest dobra kondycja drzew w warunkach polskich – jak podkreśla ekspert, Oxytree przystosowane są do zróżnicowanych temperatur panujących na terenie naszego kraju, a dodatkowa pielęgnacja, jak wiosenne cięcie rocznych Oxytree, jeszcze bardziej pobudza ich rozwój i wzrost. Jak można było zaobserwować w prezentowanym podczas konferencji materiale, drzewa uprawiane są w każdym zakątku Polski i dobrze czują się zarówno na południu, jak i w najwyżej wysuniętych, północnych częściach naszego kraju.

oxytree-konferencja-wroclaw-kamil-jakubowski

Najważniejszym wnioskiem jest dobra kondycja drzew w warunkach polskich – jak podkreśla ekspert, Oxytree przystosowane są do zróżnicowanych temperatur panujących na terenie naszego kraju, a dodatkowa pielęgnacja, jak wiosenne cięcie rocznych Oxytree, jeszcze bardziej pobudza ich rozwój i wzrost. Jak można było zaobserwować w prezentowanym podczas konferencji materiale, drzewa uprawiane są w każdym zakątku Polski i dobrze czują się zarówno na południu, jak i w najwyżej wysuniętych, północnych częściach naszego kraju.

oxytree-plantacja
oxytree-plantacja-poznanskie
oxytree-drzewo-tlenowe-bez-usuwania-pedow

Ocenę rozwoju i plonu biomasy drzew Oxytree w drugim roku prowadzenia plantacji w warunkach Niżu Śląskiego przedstawili dr hab. inż. prof. nadzw. Marek Liszewski oraz dr inż. Przemysław Bąbelewski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Spostrzeżenia naukowców oparte zostały o doświadczenia przeprowadzane na poletkach Oxytree, umiejscowionych na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

oxytree-konferencja-wroclaw

Ocenę rozwoju i plonu biomasy drzew Oxytree w drugim roku prowadzenia plantacji w warunkach Niżu Śląskiego przedstawili dr hab. inż. prof. nadzw. Marek Liszewski oraz dr inż. Przemysław Bąbelewski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Spostrzeżenia naukowców oparte zostały o doświadczenia przeprowadzane na poletkach Oxytree, umiejscowionych na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Poletka doświadczalne, założone na dwóch typach gleby – piaszczystej i gliniastej, omówione zostały pod kątem zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych. Naukowcy podzielili się z nami wynikami badań, które dotyczyły m.in. dynamiki wzrostu, wielkości świeżej i suchej masy roślin oraz zawartości mikro- i makroskładników w liściach. Dzięki bogatej fotorelacji mogliśmy zaobserwować, jak wyglądały etapy wzrostu Oxytree pod okiem naukowców w ciągu ostatnich 2 lat.

Podsumowując, badacze potwierdzili dużą dynamikę wzrostu drzew niezależnie od wariantu uprawy, małe wymagania glebowe, prawidłowe zimowanie oraz brak jakichkolwiek szkodników i chorób, które miałyby zagrażać Oxytree. Potwierdzona została też wytrzymałość drzew na silne podmuchy wiatru i gradobicia – jak przyznają naukowcy, Oxytree dobrze radzi sobie w trakcie trudnych warunków pogodowych i szybko regeneruje się po uszkodzeniach.

Na temat tego, jak Oxytree radzi sobie w północno-wschodniej części Polski wypowiedział się dr inż. Janusz Lisowski z Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Swoje spostrzeżenia naukowiec oparł o doświadczenia, które przeprowadził na poletkach Oxytree, znajdujących się na terenie uczelni. Zaprezentowane wyniki badań dotyczyły cech biometrycznych drzewa w pierwszych latach wzrostu, zawartości makro- i mikropierwiastków w liściach,  składu chemicznego, zawartości siarki i popiołu, a także wartości opałowej. Według przedstawionych wniosków, Oxytree dobrze radzą sobie w warunkach glebowych i klimatycznych północno-wschodniej Polski, za to słabo tolerują tereny o wysokim poziomie wód gruntowych. Jak wynika z przeprowadzonych badań dr inż. Lisowskiego, duża zawartość makro- i mikropierwiastków w liściach może mieć istotny wpływ na samo nawożenie plantacji, a duża wartość opałowa znacząco wpływa na tempo spalania drewna.

oxytree-konferencja-naukowa-wroclaw-wsa-lomza
oxytree_lomza_poletko_doswiadczalne_dwuletnie
oxytree-doswiadczenie-lozma-pien-3letniego

O perspektywach wdrażania Oxytree na tereny zurbanizowane opowiadała dr inż. arch. kraj. Ewa Podhajska z Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Szanse rozwojowe Oxytree w mieście omówione zostały na przykładzie miejskiego laboratorium Oxy CityLAB. Jak podaje dr inż. arch. kraj. Ewa Podhajska, celem badań jest m.in. ustalenie najkorzystniejszych form organizacji Oxytree w zieleni miejskiej, poprawa mikroklimatu oraz pozytywne oddziaływanie ekologiczne na środowisko miejskie w myśl zrównoważonego rozwoju.

Kwestię pożyteczności Oxytree poruszyła w swoim wystąpieniu również dr inż. Olga Zajączkowska z IUNG-PIB, ZCHiTUR we Wrocławiu. Wykład poświęcony przydatności Oxytree w rekultywacji obszarów zanieczyszczonych metalami ciężkimi oparty był o doświadczenie, mające na celu zbadanie odporności Oxytree na miedź zawartą w glebie oraz ewentualne usunięcie metalu. Próba otwiera nową ścieżką badawczą dotyczącą wykorzystania Oxytree w redukcji zanieczyszczeń.

Ocenę potencjału allelopatycznego wyciągów wodnych uzyskanych z suszu liści Oxytree w odniesieniu do wybranych gatunków chwastów ocenili dr inż. Tomasz R. Sekutowski oraz mgr Marcin Bortniak z IUNG-PIB ZCHiTUR we Wrocławiu. Szczegółowo omówione wyniki doświadczeń wykazały, że niewielki, bo zaledwie 5-10% wpływ na wybrane chwasty czyni Oxytree rośliną bezpieczną i niezagrażającą pozostałym gatunkom.

oxytree-konferencja-wroclaw-iung

Konferencje naukowe poświęcone Oxytree to najlepsze źródło wiedzy na temat szybko rosnących drzew w Polsce. Spotkania, będące swego rodzaju podsumowaniem kolejnych okresów wegetacyjnych drzew, organizowane będą cyklicznie. Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na portalach społecznościowych oraz na stronę www.oxytree.pl, gdzie na bieżąco informujemy o wydarzeniach, konferencjach i targach, w których bierzemy udział.

W celu uzyskania szczegółowych wyników badań prelegentów konferencji naukowej, prosimy o kontakt: oxytree.pl@oxytree.pl.

oxytree-konferencja-naukowa-wroclaw-2018