WŁAŚCIWOŚCI DRZEW TLENOWYCH OXYTREE

Szybko rośnie, jest świetnym surowcem i wytwarza ogromne ilości tlenu!

 • Oxytree niezwykle szybko rośnie. Już w 6.roku od posadzenia osiąga 16 m wysokości i 35 cm średnicy pnia.

 • Drzewa tlenowe rosną prosto, ich pień nie posiada sęków

 • Drzewo odrasta od pnia, od czterech do pięciu razy po pierwszej wycince.

 • Dzięki ogromnym liściom wytwarza takie ilości tlenu, o których inne drzewa mogą tylko pomarzyć!

 • System korzeniowy drzew tlenowych osiąga 9 m głębokości i stamtąd pobiera składniki odżywcze. Dzięki głęboko osadzonym korzeniom, nie pobiera składników odżywczych z górnych warstw gleby, które są potrzebne innym roślinom!

 • Szybko rosnące Oxytree jest odmianą nieinwazyjną, może być rozmnażana wyłącznie w laboratorium

Roczny las szybko rosnących drzew tlenowych

Tak wyrasta na nowo po ścięciu.

Obwód 3 letniego drzewa osiąga 80-85 cm!

Średnica liścia Oxytree to 25-45 cm!

Wyjątkowa wytrzymałość Oxytree

 • potrafi rozwijać się na terenach o rocznych opadach 500 mm (w okresie letnim może wymagać dodatkowego podlewania)

 • dobrze przystosowuje się do skrajnych warunków klimatycznych (-25 °C, +45 °C)

 • wytrzymała na mało urodzajne gleby (np. na glebach piaszczystych)

 • Toleruje szeroki zakres pH gleby, od 5,5-8,9

4-miesięczne sadzonki Oxytree!

Pień 5-6-miesięcznego drzewa, przed przycięciem!

oxytree-foliak

1-2-miesięczne sadzonki

Właściwoście biologiczne Oxytree

 • Powstało dzięki skrzyżowaniu Paulownia Elongata z Paulownia Fortunei.

 • Rozmnażanie możliwe jest w warunkach laboratoryjnych.

 • Bardzo dobrze przystosowuje się do różnych warunków klimatycznych (-25 °C, +45 °C) i do różnej gleby

 • Posiada duże, szerokie na 25-45 cm liście, a szerokość korony drzew tlenowych przekracza 10 metrów

 • System korzeniowy osiąga 9 m głębokości i stamtąd pobiera składniki odżywcze.

 • Jest odmianą nieinwazyjną, rozmnaża się jedynie w laboratorium, nie jest zagrożeniem dla lokalnego ekosystemu

 • Odgrywa ważną rolę na obszarach narażonych na osuwiska (gleby piaskowe i lessowe)