I Warsztaty Naukowe za nami!

Pierwsze spotkanie naukowe dotyczące drzewa Oxytree odbyło się 22 marca 2017 i zorganizowane zostało przez wrocławski oddział Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa oraz SITR.

oxytree-konferencja-naukowa
oxytree-konferencja-naukowa

W spotkaniu uczestniczyli prelegenci, naukowcy i badacze Oxytree z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu oraz Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Dolnośląskiego Ośrodka Badawczego we Wrocławiu.

Każdy z nich przedstawił własne spostrzeżenia na temat Oxytree w formie wykładu połączonego z prezentacją.

Warsztaty składające się z dwóch sesji merytorycznych i paneli dyskusyjnych, były doskonałą okazją do spotkania naukowców, ekspertów i specjalistów zajmujących się Oxytree. Konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i przyciągnęła prawdziwe tłumy. W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 osób, w tym goście z całej Polski, m.in. z Warszawy, Lublina oraz Gdańska.

oxytree-konferencja-naukowa
Dr hab. inż. Marek Liszewski, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Po uroczystym otwarciu warsztatów, przemowie dr inż. Tomasza R. Sekutowskiego z IUNG oraz prof. dr hab. Mariusza Kucharskiego – kierownika Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu, nastąpiła pierwsza sesja merytoryczna warsztatów.

Po przedstawieniu firmy przez Dyrektora Generalnego Oxytree Solutions Poland Sp. z o.o. Łukasza Wilczewskiego, swoje przemówienie na temat pierwszych plantacji w Polsce wygłosił mgr inż. Kamil Jakubowski.

oxytree-konferencja-naukowa
Spacjalista ds. Upraw Oxytree mgr inż. Kamil Jakubowski
Wystąpienie naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu polegało na ocenie rozwoju i plonu biomasy drzew Oxytree w pierwszym roku prowadzenia plantacji. Swoje badania dr hab. inż. Marek Liszewski, prof. nadzw. oraz dr hab. inż. Przemysław Bąbelewski oparli o poletka doświadczalne Oxytree, prowadzone przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na terenie Psar i Pawłowic.
oxytree-wywiad-na-konferencji-naukowej-warsztaty
Dr hab. inż. Marek Liszewski, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Podsumowując wyniki i obserwacje, jakich dokonali badacze po pierwszym roku prowadzenia poletek doświadczalnych w Pawłowicach i Psarach, Oxytree dobrze czuje się w różnych warunkach glebowych – dobrze rozwija się nie tylko na glebie piaszczystej i przepuszczalnej, ale i gliniastej i zwartej. Badacze potwierdzili dużą dynamikę wzrostu Oxytree niezależnie od typu gleby, na której rośnie Oxytree, a jednocześnie małe wymagania glebowe roślin.Na podstawie obserwacji naukowcy stwierdzili, że Oxytree z 1-rocznej plantacji jest rośliną wytrzymałą na silne podmuchy wiatru, silnie ukorzenioną, posiadającą sztywne pędy i mocno osadzone na pędzie liście.

oxytree-wywiad-na-konferencji-naukowej-warsztaty
Dr hab. inż. Przemysław Bąbelewski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

W swojej ocenie całorocznego rozwoju Oxytree naukowcy ujęli również okres, w którym temperatura spada – wrzesień i październik to miesiące, w których rośliny zmieniają pokrój, liście są sztywniejsze, ogonki liściowe czerwienieją, a pęd drewnieje, czyli prawidłowo przygotowuje się do zimy.

oxytree-wywiad-na-konferencji-naukowej-warsztaty
Dr inż. Aleksandra Steinhoff-Wrześniewska, Instytut Technologiczno-Przyrodniczego, Dolnośląski Ośrodek Badawczy we Wrocławiu
oxytree-wywiad-na-konferencji-naukowej-warsztaty
Prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego
oxytree-wywiad-na-konferencji-naukowej-warsztaty
Dr inż. Tomasz R. Sekutowski, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego

Dr inż. Aleksandra Steinhoff-Wrześniewska z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Dolnośląskiego Ośrodka Badawczego we Wrocławiu podczas swojego wystąpienia przedstawiła wstępne wyniki rolniczego wykorzystania ścieków na plantacjach drzew hybrydowych Oxytree. Badaczka omówiła korzyści ekologiczne i ekonomiczne związane z nawadnianiem plantacji z wykorzystaniem ścieków. Jej zdaniem, koszty, jakie trzeba pokryć w trakcie oczyszczania ścieków zredukują się dzięki plantacji Oxytree.

Prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego omówił jedną z najciekawszych i budzących największe zainteresowanie kwestii. Jego wykład dotyczył bowiem inwazyjności – cechy, którą przypisuje Oxytree wielu sceptyków. Profesor stwierdził, że nic nie wskazuje na to, aby Oxytree miało szkodliwy wpływ na środowisko.

Ostatni z wykładów dotyczący wstępnych wyników badań nad wpływem Oxytree na receptory roślinne podzielony został na dwie części. Pierwszą z nich poprowadził mgr inż. Maricin Bortniak, drugą dr inż. Tomasz R. Sekutowski z IUNG. Prelegenci swoje wystąpienie oparli na badaniach Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa wykonanych w listopadzie i grudniu 2016 roku, których celem było ustalenie wpływu gleby po 1-rocznej i 2-letniej plantacji Oxytree na kiełkowanie i początkowy wzrost pszenicy ozimej, rzepaku ozimego i kukurydzy. Badanie wykonane w warunkach laboratoryjnych, dowiodło, że gleba z 1-rocznej i 2-letniej plantacji Oxytree nie wpływa na rozwój roślin testowych. Wynikiem doświadczenia był brak statystycznie istotnych różnic w początkowym wzroście roślin, w zależności od użytej gleby.

oxytree-konferencja-naukowa-warsztaty

Ożywiona dyskusja, jaka towarzyszyła spotkaniu zaowocowała szeregiem pytań, na które w dalszej kolejności będą odpowiadać jednostki badawcze. Jednak najważniejsze kwestie takie jak prawidłowe przezimowanie, nieinwazyjność i niewyjaławianie gleby przez Oxytree, które były najważniejsze dla naszego audytorium, zostały potwierdzone przez naukowców.

Dziękujemy organizatorom spotkania, prelegentom, a także wszystkim zainteresowanym Oxytree. Po tak obiecującym spotkaniu mamy nadzieję na kolejne tego typu warsztaty na terenie całej Polski.

Zachęcamy do obejrzenia materiału również w formie video: