Od roku 2017 wdrażamy w miejscu pracy nasze cele ekologicznego biura i wzmacniamy swój ekologiczny wizerunek. Głównym założeniem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania biura na środowisko poprzez:

🌳oszczędne gospodarowanie papierem, wodą, energią, minimalizację odpadów,

🌳promowanie prośrodowiskowych, nowoczesnych rozwiązań technologicznych,

🌳działania wpływające na ograniczenie energii elektrycznej, cieplnej,

🌳mniejsze zużycie papieru  oraz wprowadzenie papieru recyklingowego do druku dokumentów biurowych,

🌳segregację śmieci, specjalne opakowania na zużyte baterie czy zbiórkę makulatury,

🌳utrzymanie czystości w miejscu pracy i na biurku, otoczenie się roślinami w miarę możliwości.

Chcemy edukować naszych pracowników, klientów oraz sąsiadujące firmy, aby wiedzieli jakie działania proekologiczne firma wdraża, dlaczego biorą w nich udział i potrafili przedstawić swój pozytywny wpływ. W powyższe działania proekologiczne w firmie angażujemy wszystkich pracowników.

Temat zrównoważonego rozwoju realizuje się również w miejscach pracy, dlatego chcemy aktywnie zachęcać sąsiadujące firmy do wspólnych ekologicznych działań oraz wdrażania programu CSR.