Od roku 2017 wdrażamy w miejscu pracy nasze cele ekologicznego biura i wzmacniamy swój ekologiczny wizerunek. Głównym założeniem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania biura na środowisko poprzez:

?oszczędne gospodarowanie papierem, wodą, energią, minimalizację odpadów,

?promowanie prośrodowiskowych, nowoczesnych rozwiązań technologicznych,

?działania wpływające na ograniczenie energii elektrycznej, cieplnej,

?mniejsze zużycie papieru  oraz wprowadzenie papieru recyklingowego do druku dokumentów biurowych,

?segregację śmieci, specjalne opakowania na zużyte baterie czy zbiórkę makulatury,

?utrzymanie czystości w miejscu pracy i na biurku, otoczenie się roślinami w miarę możliwości.

Chcemy edukować naszych pracowników, klientów oraz sąsiadujące firmy, aby wiedzieli jakie działania proekologiczne firma wdraża, dlaczego biorą w nich udział i potrafili przedstawić swój pozytywny wpływ. W powyższe działania proekologiczne w firmie angażujemy wszystkich pracowników.

Temat zrównoważonego rozwoju realizuje się również w miejscach pracy, dlatego chcemy aktywnie zachęcać sąsiadujące firmy do wspólnych ekologicznych działań oraz wdrażania programu CSR.

[vcex_spacing][vcex_spacing size=”30px”]