Aby realizować naszą koncepcję CSR, przeanalizowaliśmy nasz wpływ na środowisko w każdym aspekcie działania naszej firmy. Można wyróżnić dwa etapy oddziaływania, pierwszym jest bezpośrednie działanie naszej firmy wynikające zarówno z pracy w biurze, jak i w terenie. Drugim jest oddziaływanie naszych partnerów i kontrahentów, na które mamy tylko pośredni wpływ, zachęcając ich do redukowania śladu węglowego.

Za każdym razem wyliczamy ilość gazów cieplarnianych wyemitowanych do atmosfery. Umożliwia nam to specjalny kalkulator śladu węglowego (Certified Carbon Footprint Calculator), wdrożony w firmie Carbon Solutions Global w 2012r. Pozwala on na obliczanie oraz raportowanie poszczególnych produktów, bądź całej firmy ilości gazów cieplarnianych przeliczanych na ekwiwalent dwutlenku węgla emitowany do atmosfery, liczony w tonach (tCO2e).

Mierzymy zużycie energii elektrycznej, cieplnej, używane środki transportu, dostawy, dystrybucje, odpady oraz ilość i rodzaj urządzeń biurowych.

Równoważymy emisję za pomocą kredytów karbonowych, kupowanych na dobrowolnym rynku kredytów karbonowych, które to pojawiają się dzięki zielonym projektom, tj. odnawialne źródła energii, programy sadzenia lasów, wymianę pieców, ogrzewanie biomasą, elektrownie wiatrowe i wodne.