Certyfikaty i badania

Oxytree jest jedyną certyfikowaną odmianą dwóch gatunków Paulowni – Paulownia elongata S. Y. Hu × Paulownia Fortunei (Seem.) Hemsl. dostępną na terenie naszego kraju. Wpisane do Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin, Oxytree posiada również pozwolenie na handel międzynarodowy.

Szybko rosnące drzewo Oxytree pozostaje pod stałym nadzorem największych jednostek badawczych w Polsce, takich jak Uniwersytet Przyrodniczy  we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczym w Raszynie.

Certyfikaty oraz wyniki badań dotyczących Oxytree udostępniane oraz uzupełniane są na bieżąco na naszej stronie. Zachęcamy do zapoznania się z Oxytree od strony naukowej!

oxytree-badania-podlad

Drugi rok badań nad Oxytree w Pawłowicach

Podsumowanie doświadczenia naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

oxytree-dynamika-wzrostu-drzew-tlenowych

Dynamika wzrostu Oxytree w pierwszym roku prowadzenia plantacji

Badanie przeprowadzone przez naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

oxytree-susz-lisci

Wyniki badań wpływu suszu z liści Oxytree na przykładowe rośliny

Badania przeprowadzone w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa dotyczące wpływu suszu z liści Oxytree na kiełkowanie i początkowy wzrost pszenicy ozimej i rzepaku ozimego.

oxytree-plantacja-gleba

Wyniki badań wpływu gleby z plantacji Oxytree na przykładowe rośliny

Badania wykonane w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa dotyczące wpływu gleby z plantacji Oxytree na kiełkowanie i początkowy wzrost przykładowych roślin.

oxytree-cpvo

Arkusz potwierdzający rejestrację Oxytree i zawierający wszystkie dane dotyczące odmiany Paulowni.

Dokument CPVO, czyli Community Plant Variety Office, który rozpatruje wnioski o wspólnotowe prawa do ochrony odmian roślin na podstawie formalnych i technicznych badań zgłaszanej odmiany.

oxytree-OCO

Oświadczenie dotyczące zdolności pochłaniania CO2 przez Oxytree.

Raport z przeprowadzonych badań oraz czynniki, które przyczyniają się do lepszego pochłaniania dwutlenku węgla przez Paulownię Clon in vitro 112®.

Sprawozdanie techniczne z Badania Wartości Gospodarczej Odmian (VCU).

Główne cechy Oxytree, opis wskaźnika wzrostu drzewa, a także analiza drewna i wyrobu biomasy drzewnej. Dokumentacja fotograficzna oraz informacje o dalszych badaniach nad Oxytree.

oxytree-raport

Raport z testów pod względem odrębności, wyrównania i trwałości (DUS).

Charakterystyka właściwości Oxytree na podstawie 10-letnich obserwacji z zastosowaniem parametrów klasyfikacji UPOV.

oxytree-protokol

Protokół z analizy laboratoryjnej materiału drzewnego Oxytree wykonany przez Instytut Badań Energi Odnawialnych.

Analiza właściwości drewna, takich jak wilgotność, gęstość nasypowa, bieżącą oraz elementarna zawartość, wartość opałową i temperatura topnienia popiołu, a także zawartość popiołu.

oxytree-certyfikat

Certyfikat OHIM (Office for Harmonization in the International Market).

Dokument potwierdza, że laboratorium, jak i sam proces rozmnażania Oxytree spełnia wszystkie wymagane kryteria.