MATERIAŁY DO POBRANIA

Dynamika wzrostu Oxytree w pierwszym roku prowadzenia plantacji

Badanie przeprowadzone przez naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.


Pobierz


Wyniki badań wpływu suszu z liści Oxytree na przykładowe rośliny

Badania autorstwa Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa dotyczące wpływu suszu z liści Oxytree na kiełkowanie i początkowy wzrost pszenicy ozimej i rzepaku ozimego.


Pobierz


Wyniki badań wpływu gleby z plantacji Oxytree na przykładowe rośliny

Badania autorstwa Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa dotyczące wpływu gleby z plantacji Oxytree na kiełkowanie i początkowy wzrost przykładowych roślin.


Pobierz


Arkusz potwierdzający rejestrację Oxytree i zawierający wszystkie dane dotyczące odmiany Paulowni.

Dokument CPVO, czyli Community Plant Variety Office, który rozpatruje wnioski o wspólnotowe prawa do ochrony odmian roślin na podstawie formalnych i technicznych badań zgłaszanej odmiany.


Pobierz


Oświadczenie dotyczące zdolności pochłaniania CO2 przez Oxytree.

Raport z przeprowadzonych badań oraz czynniki, które przyczyniają się do lepszego pochłaniania dwutlenku węgla przez Paulownię Clon in vitro 112®.


Pobierz


Etapy wzrostu Oxytree, jego właściwości oraz zastosowanie.

Fotorelacja sadzenia, pielęgnacji i ścinki drzewa. Informacje dotyczące właściwości biologicznych oraz odporności Oxytree. Opis zastosowania pozyskiwanego drewna, biomasy oraz kwiatostanu Oxytree.


Pobierz


Sprawozdanie techniczne z Badania Wartości Gospodarczej Odmian (VCU).

Główne cechy Oxytree, opis wskaźnika wzrostu drzewa, a także analiza drewna i wyrobu biomasy drzewnej. Dokumentacja fotograficzna oraz informacje o dalszych badaniach nad Oxytree.


Pobierz


Raport z testów pod względem odrębności, wyrównania i trwałości (DUS).

Charakterystyka właściwości Oxytree na podstawie 10-letnich obserwacji z zastosowaniem parametrów klasyfikacji UPOV.


Pobierz


Protokół z analizy laboratoryjnej materiału drzewnego Oxytree wykonany przez Instytut Badań Energi Odnawialnych.

Analiza właściwości drewna, takich jak wilgotność, gęstość nasypowa, bieżącą oraz elementarna zawartość, wartość opałową i temperatura topnienia popiołu, a także zawartość popiołu.


Pobierz


Certyfikat OHIM (Office for Harmonization in the International Market).

Dokument potwierdza, że laboratorium, jak i sam proces rozmnażania Oxytree spełnia wszystkie wymagane kryteria.


Pobierz


Raport KPMG Tanácsadó Kft., węgierskiej niezależnej firmy członkowskiej.

Badanie Oxytree pod względem zakładania plantacji oraz monitorowania systemu potwierdzające rzeczywistą liczbę plantacji i jej zgodność ze stanem faktycznym.


Pobierz