MATERIAŁY DO POBRANIA

3cba6f3269c8a75ab749016f8dcd3969

Dynamika wzrostu Oxytree w pierwszym roku prowadzenia plantacji

Badanie przeprowadzone przez naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.


Pobierz


d0d2328d4cf1d30df14c1cfc92f43657

Wyniki badań wpływu suszu z liści Oxytree na przykładowe rośliny

Badania autorstwa Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa dotyczące wpływu suszu z liści Oxytree na kiełkowanie i początkowy wzrost pszenicy ozimej i rzepaku ozimego.


Pobierz


a2a2ad20efd978d0b6395c6f4a4698af

Wyniki badań wpływu gleby z plantacji Oxytree na przykładowe rośliny

Badania autorstwa Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa dotyczące wpływu gleby z plantacji Oxytree na kiełkowanie i początkowy wzrost przykładowych roślin.


Pobierz


974c5abf5a09aa083c81259df6a09020

Arkusz potwierdzający rejestrację Oxytree i zawierający wszystkie dane dotyczące odmiany Paulowni.

Dokument CPVO, czyli Community Plant Variety Office, który rozpatruje wnioski o wspólnotowe prawa do ochrony odmian roślin na podstawie formalnych i technicznych badań zgłaszanej odmiany.


Pobierz


33c430a1a33f7bb1d79c053c398aa5f2

Oświadczenie dotyczące zdolności pochłaniania CO2 przez Oxytree.

Raport z przeprowadzonych badań oraz czynniki, które przyczyniają się do lepszego pochłaniania dwutlenku węgla przez Paulownię Clon in vitro 112®.


Pobierz


92317237e3044def4bffcefcf688dd86

Etapy wzrostu Oxytree, jego właściwości oraz zastosowanie.

Fotorelacja sadzenia, pielęgnacji i ścinki drzewa. Informacje dotyczące właściwości biologicznych oraz odporności Oxytree. Opis zastosowania pozyskiwanego drewna, biomasy oraz kwiatostanu Oxytree.


Pobierz


6ce2f450e24fa9f9ec637022f0977f8f

Sprawozdanie techniczne z Badania Wartości Gospodarczej Odmian (VCU).

Główne cechy Oxytree, opis wskaźnika wzrostu drzewa, a także analiza drewna i wyrobu biomasy drzewnej. Dokumentacja fotograficzna oraz informacje o dalszych badaniach nad Oxytree.


Pobierz


5227b3e5158f092725c47d8d44123542

Raport z testów pod względem odrębności, wyrównania i trwałości (DUS).

Charakterystyka właściwości Oxytree na podstawie 10-letnich obserwacji z zastosowaniem parametrów klasyfikacji UPOV.


Pobierz


343a4ec612b319cdd78da72c6bc057d7

Protokół z analizy laboratoryjnej materiału drzewnego Oxytree wykonany przez Instytut Badań Energi Odnawialnych.

Analiza właściwości drewna, takich jak wilgotność, gęstość nasypowa, bieżącą oraz elementarna zawartość, wartość opałową i temperatura topnienia popiołu, a także zawartość popiołu.


Pobierz


929d12845a455fb33e8b275c674f90c2

Certyfikat OHIM (Office for Harmonization in the International Market).

Dokument potwierdza, że laboratorium, jak i sam proces rozmnażania Oxytree spełnia wszystkie wymagane kryteria.


Pobierz


235f5ba735942f65c639dd0a150ab287

Raport KPMG Tanácsadó Kft., węgierskiej niezależnej firmy członkowskiej.

Badanie Oxytree pod względem zakładania plantacji oraz monitorowania systemu potwierdzające rzeczywistą liczbę plantacji i jej zgodność ze stanem faktycznym.


Pobierz